preklady dokumentov

Naša spoločnosť sa venuje prekladom dokumentov z rôznych odvetví, do ktorých patria najmä strojárstvo, stavebníctvo, obchod, ekonómia, právo, medicína, bankovníctvo, automobilový priemysel a hotelové služby.

Zaručujeme zhodu  obsahovej a správnosť gramatickej stránky textu.

 

preklady dokumentov

Hotline

Košice, Hlavná 69;

0910 825 285, 0910 825 267
info@prekladydokumentov.sk
info@sseccus.eu

Zaslanie dokumentu