Úradné preklady

Preklady vysvedčení, rodných listov, technických preukazov či výpisu z registra trestov úradným prekladateľom s pečiatkou. Pomôžeme vám aj s overením dokumentu u notára.

Profesionálne preklady odborných dokumentov

Ponúkame komplexné jazykové služby, do ktorých spadajú preklady aj z oblastí práva, ekonómie, vedy, IT či financií.

Tlmočenie

Hovoríme vašim jazykom – prekonávame jazykové aj kultúrne bariéry.

Jazykové korektúry

Jazyková úprava rôznych druhov textov, pravopisné a gramatické korektúry, štylistika, písanie a optimalizácia textov.

Preklady korešpondencie a emailov

Expresné preklady krátkej korešpondencie a emailovej komunikácie, ktoré vám umožnia bezproblémov spolupracovať s partnermi v zahraničí.

Titulkovanie a transkripcia

Ponúkame transkripciu (prepis audio záznamu do textu) a titulkovanie rôznych druhov video obsahu vrátane umiestnenia titulkov do samotného videa.

Služby

Úradné preklady

Úradné preklady

Preklady vysvedčení, rodných listov, technických preukazov či výpisu z registra trestov úradným prekladateľom s pečiatkou. Pomôžeme vám aj s overením dokumentu u notára.

Profesionálne preklady odborných dokumentov

Profesionálne preklady odborných dokumentov

Ponúkame komplexné jazykové služby, do ktorých spadajú preklady aj z oblastí práva, ekonómie, vedy, IT či financií.

Tlmočenie

Tlmočenie

Hovoríme vašim jazykom – prekonávame jazykové aj kultúrne bariéry.

Jazykové korektúry

Jazykové korektúry

Jazyková úprava rôznych druhov textov, pravopisné a gramatické korektúry, štylistika, písanie a optimalizácia textov.

Preklady korešpondencie a emailov

Preklady korešpondencie a emailov

Expresné preklady krátkej korešpondencie a emailovej komunikácie, ktoré vám umožnia bezproblémov spolupracovať s partnermi v zahraničí.

Titulkovanie a transkripcia

Titulkovanie a transkripcia

Ponúkame transkripciu (prepis audio záznamu do textu) a titulkovanie rôznych druhov video obsahu vrátane umiestnenia titulkov do samotného videa.

Kontakt

Kontakt Fakturačné údaje

info@prekladydokumentov.sk

0948678468

SSECCUS s.r.o.

Čakanovce 56

044 45 Čakanovce

IČO: 46999728

DIČ: 2023689833