Ako zadať preklad

Ako zadať preklad

Pokiaľ máte záujem o úradný (súdny) preklad s pečiatkou či o neúradný preklad bez pečiatky, oskenovaný dokument, ktorý chcete preložiť, nám prosím zašlite na email info@prekladydokumentov.sk.

Postup pri zadávaní úradného (súdneho) prekladu

Úradné (súdne) preklady sú preklady zviazané trikolórou spolu s doložkou úradného prekladateľa a odtlačkom okrúhlej pečiatky prekladateľa. Pod tieto preklady väčšinou spadajú dokumenty ako vysvedčenie, rodný list, sobášny list, výpis z registra trestov, technický preukaz k motorovému vozidlu, certifikát,diplom, zmluva, faktúra, odborný posudok, rozhodnutie súdu a podobne.

Úradný preklad sa zväzuje s originálom dokumentu, kópiou dokumentu osvedčenou notárom alebo s obyčajnou kópiou dokumentu (môže byť aj vytlačený scan dokumentu). To, s čím má byť zviazaný úradný preklad, určuje inštitúcia, ktorá od vás súdny preklad vyžaduje.

Dokument na preklad nám prosím zašlite na email info@prekladydokumentov.sk, prineste osobne do našej kancelárie alebo pošlite poštou. Následne od nás dostanete potvrdzujúci email o prijatí objednávky, cenovej kalkulácii a termíne dodania.

Preklad úradného dokumentu je štandardne vyhotovený do 3 pracovných dní, no táto doba sa môže skrátiť či predĺžiť v závislosti od dokumentu. Doklady k dovezeným autám zo zahraničia (technický preukaz, odhláška, faktúra) zhotovujeme do 24 hodín.

Po vyhotovení prekladu vás budeme kontaktovať. Preklad si môžete vyzdvihnúť v našej kancelárii, alebo vám ho vieme poslať poštou (dobierka, kuriér).

Za služby môžete zaplatiť v hotovosti pri osobnom prevzatí prekladu v našej kancelárii, faktúrou alebo pri prevzatí zásielky na dobierku.

Všetky materiály a informácie, s ktorými naša spoločnosť pracuje, sú prísne dôverné a zabezpečené. Zachovávanie mlčanlivosti sa týka nielen ich obsahu, ale aj formy spolupráce a je nevyhnutným predpokladom spokojnosti našich klientov. Všetci naši interní zamestnanci, ako aj externí dodávatelia, sú viazaní mlčanlivosťou.

Postup pri zadávaní neúradného prekladu dokumentov

Jazykové preklady dokumentov bez osvedčenia úradným prekladateľom si u nás môžete objednať emailom z pohodlia domova či kancelárie, či doručiť nám ho osobne alebo poštou. Po obdržaní dokumentu na preklad vám vyhotovíme cenovú kalkuláciu a oznámime termín dodania.

Pri tomto type prekladov dokumentov sa najviac zameriavame na preklady web stránok, emailovej komunikácie, korešpondencie, preklady marketingových materiálov (jedálny lístok, brožúra), právnych dokumentov (zmluva, obchodné podmienky), preklady medicínskych textov (skriptá, učebnice, lekárske správy), technických dokumentov (manuál, softvér, článok) či súkromných dokumentov (životopis, motivačný list, abstrakt).

Cena za preklad dokumentu sa odvíja od jazykovej kombinácie a počtu normostrán. Normostrana predstavuje 1800 znakov vrátane medzier. Termín dodania sa môže líšiť v závislosti od typu a náročnosti dokumentu. Preklad dodávame vo formáte, v akom si zvolíte (Acrobat Reader, Word, Excel, PowerPoint…).

Za služby môžete zaplatiť v hotovosti pri osobnom prevzatí prekladu v našej kancelárii, faktúrou alebo pri prevzatí zásielky na dobierku.

Všetky materiály a informácie, s ktorými naša spoločnosť pracuje, sú prísne dôverné a zabezpečené. Zachovávanie mlčanlivosti sa týka nielen ich obsahu, ale aj formy spolupráce a je nevyhnutným predpokladom spokojnosti našich klientov. Všetci naši interní zamestnanci, ako aj externí dodávatelia, sú viazaní mlčanlivosťou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *