Koľkými jazykmi hovoríš, toľkokrát si človekom

Koľkými jazykmi hovoríš, toľkokrát si človekom

Na svete existuje 6000 až 7000 jazykov – hovorí nimi 7 miliárd ľudí v 189 nezávislých štátoch.

02V Európe sa používa okolo 225 pôvodných jazykov – približne 3% z celkového počtu svetových jazykov.

03Najväčší počet jazykov sa používa v Ázii a Afrike.

04Približne polovica obyvateľov sveta je dvoj- alebo viacjazyčná, t.j. hovorí dvoma alebo viacerými jazykmi.

05Európania sa vo svojom bežnom živote čoraz častejšie stretávajú s cudzími jazykmi. Je potrebné podporiť väčší záujem o jazyky v radoch obyvateľov Európy.