Naša spoločnosť

Naša spoločnosť bola založená v roku 2013 a od svojho začiatku boli našou prioritou preklady rôznych kombinácií jazykov. Počas týchto rokov sa naše služby stále zdokonaľovali, rukami nám prešli tisíce strán prekladov rôznych európskych jazykov a nadviazali sme nadštandardnú spoluprácu s klientmi po celom Slovensku a v zahraničí.

Spolupracujeme so špičkovými prekladateľmi a korektormi, ktorých si veľmi vážime a neustále s nimi komunikujeme, čoho dôsledkom sú kvalitné preklady, spokojní prekladatelia a klienti. Sme si vedomí toho, že práca prekladateľa nie je jednoduchá a preto vytvárame pracovné podmienky, ktoré vytvárajú pozitívnu klímu v našej spoločnosti, zefektívňujú našu prácu a umožňujú nám stále si vytyčovať vyššie ciele. Všetci naši prekladatelia, korektori a tlmočníci sú plne kvalifikovní a zároveň odborníci v danej oblasti.

Naša spoločnosť spolupracuje s klientmi z celého Slovenska. Hlavnými bodmi našej spolupráce sú individuálny prístup, čo najkratší možný termín vyhotovenia prekladu, komplexnosť poskytovaných služieb a najvyššia možná kvalita.