Zoznámte vašu spoločnosť

s celým svetom

Preklad a lokalizácia webovej stránky, prispôsobenie marketingu, aplikácií. Všetky oblasti kde sa váš obaah stretne s potenciálnym zákazníkom.

Výhody obchodnej spolupráce s nami

Dohoda o mlčanlivosti so všetkými zamestnancami a poskytovateľmi služieb. Bezpečnosť je u nás na prvom mieste. Vaše dokumenty a údaje sú pri našej práci zabezpečené. 

Viac ako 8 rokov skúseností s trhom prekladov a projektami prostredníctvom našej práce pre spoločnosti a agentúry všetkých veľkostí. Personalizované, efektívne riadenie prekladov. Individuálne konzultácie a široké portfólio balíkov služieb, ktoré je možné prispôsobiť.

Priebežná podpora pre aktualizácie a marketing. Nasadenie pre maximálne využitie potenciálu a skúseností vašej firmy. Efektívnosť, nasadenie, zmysel pre detail. 

Naše profesionálne služby

 Preklady Google Ads

Prispôsobenie kampaní a aplikáciamarketingovej stratégie na nové trhy.

Marketing a PR

Expresné preklady 24 hodín denne, 7 dní v týždni – pre akúkoľvek jazykovú kombináciu, cieľový trh alebo formát reklamy / PR.

 Preklady bežných dokumentov

Využite našu okamžitú cenovú ponuku a vyskúšajte rýchly a ľahký spôsob prekladania dokumentov.

 Úradné preklady

Naše úradné prekladateľské služby je možné využiť v každej krajine. Spolupracujeme výlučne s certifikovanými prekladateľmi.

 Lokalizácia moderných technológií

Pri službách založených na umelej inteligencii (virtuálni asistenti, chatbot) hrajú kultúrne rozdiely ešte výraznejšiu úlohu. Dôležitá je ich prirodzenosť.

 SEO preklady

Pri SEO preklade sú dôležité kľúčové slová zo zdrojového textu lokalizované tak, aby preklad dosiahol čo najviac výsledkov alebo hľadaných výrazov.