Preklady eLearning

Lokalizácia výučbových programov do jazyka koncového publika. Prispôsobenie video a textových materiálov.