Pravidlá ochrany osobných údajov

I. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľ osobných údajov SSECCUS, s r.o., so sídlom na adrese Čakanovce 56, 044 45 Košice IČO: 46999728, DIČ: 2023689833, IČ DPH: SK2023689833, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 31569/V, (ďalej ako „SSECCUS“ alebo „naša spoločnosť“) sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov a dodávateľov v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov). Tieto pravidlá ochrany osobných údajov popisujú, ako spoločnosť SSECCUS zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje svojich zákazníkov počas návštev našej webovej stránky na doméne prekladydokumentov.sk („naša internetová stránka“) a/alebo pri používaní našich služieb.

Pravidlá ochrany osobných údajov našej internetovej stránky zahŕňajú:

 • aký typ informácií zhromažďujeme,
 • dôvod ich zhromažďovania,
 • subjekty, s ktorými tieto informácie zdieľame ,
 • spôsob ochrany vašich údajov,
 • vaše práva, prislúchajúce k týmto informáciám,
 • možnosti úpravy týchto údajov, ich exportovanie alebo odstránenie.

II. Informácie, ktoré spoločnosť SSECCUS zhromažďuje

Keď na našej internetovej stránke vyplníte a odošlete „Kontaktný formulár“, formulár „Zavolajte mi späť“ alebo „Formulár na vyžiadanie cenovej ponuky“, vyžadujeme od vás uvedenie nasledovných informácií: meno a priezvisko, názov firmy/organizácie, e-mail, telefón/mobilný telefón. V prípade, že sa rozhodnete objednať si naše služby, vyžadujeme od vás fakturačné údaje pre účely vystavenia faktúry. Pri návšteve našej internetovej stránky zbierame údaje o vašej aktivite na tejto webovej lokalite prostredníctvom súborov cookies a vyhodnocovacích nástrojov, ktoré slúžia pre zaznamenávanie aktivít na našej webovej stránke. Medzi informáciami, ktoré týmto spôsobom zozbieram,e môžu byť zahrnuté údaje ako adresa IP, typ zariadenia a nastavenie prehliadača.

V prípade zaslania kontaktu z pozície záujemcu o pracovnú pozíciu alebo nového dodávateľa vás prosíme o poskytnutie nasledovných informácií: meno a priezvisko, názov firmy, kontaktné údaje, fakturačné údaje, e-mail, telefónne číslo. Radi by sme vás tiež požiadali o životopis s ďalšími informáciami o vašom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných skúsenostiach a ďalších informáciách, ktoré môžu byť potrebné za účelom vyhodnotenia vašich schopností a skúseností pre príslušnú pozíciu.

III. Prečo spoločnosť SSECCUS zhromažďuje informácie

Informácie, ktoré paria medzi vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame na účely:

 • poskytovania služieb, o ktoré ste požiadali,
 • modifikácie a rozšírovania služieb, ktoré pre vás prinášame,
 • platenia za naše služby,
 • ochrany oprávnených záujmov našeho vlastníctva alebo záujmov našich ďalších zákazníkov,
 • vyhodnocovania žiadostí o zamestnanie,
 • vyhodnocovania návštevnosti na našej internetovej stránke,
 • priameho marketingu.

Nadbytočné množstvo osobných údajov ani iných údajov, ktoré nie sú relevantné pre vyššie popísané účely, nezhromažďujeme.

Právny základ spracúvania osobných údajov zainteresovaných osôb

Naša spoločnosť postupuje podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je:

 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa
 • plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

Udelenie súhlasu dotknutej osoby

 • Dotknutá osoba poskytuje súhlas na spracovanie osobných údajov dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania, a bez vplyvu na vzniknutie zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa.
 • Pre každý účel spracovania osobného údaju dáva dotknutá osoba súhlas samostatne.
 • Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek zrušiť.
 • Spoločnosť považuje poskytnuté osobné údaje za dôverné a kladie dôraz na rešpektovanie súkromia.

IV. Používanie súborov cookies a softvérových nástrojov tretích strán

Cookies

Naša internetová stránka sleduje určité informácie automaticky a v priebehu jej používania. Medzi tieto informácie patrí napríklad vaša adresa IP, nastavenie prehliadača a podobne. Tieto informácie sa používajú iba pre správu systému a pre účely poskytovania štatistických údajov o používaní našej internetovej stránky. Súbory cookies nám slúžia pre vytvorenie pamäte o vašich preferenciách, určených počas predošlých návštev a v prípade, že súbory cookies nebudú medzičasom odstránené, umožnia nám prednastavenie vašich obľúbených nastavení. Návštevníci našej internetovej stránky, ktorí nechcú, aby sa súbory cookies ukladali, môžu nastaviť svoje prehliadače tak, aby pred použitím našej internetovej stránky, odmietli ukladanie týchto súborov cookies. Určité funkcie našej internetovej stránky nemusia bez pomoci súborov cookies fungovať správne a tak ich odmietnutie je potrebné zvážiť. Povolením súborov cookies vo svojom prehliadači ste vyjadrili svoj súhlas so zberom súborov cookies.

Používame nasledujúce typy súborov cookies:

 • základné cookies, ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie prístupu na naše webové stránky;
 • funkčné súbory cookies, ktoré sú rozhodujúce pre správne fungovanie našich stránok (ak sú tieto cookies zakázané, naše webové stránky nemusia fungovať správne);
 • výkonnostné súbory cookies, ktoré vás neidentifikujú individuálne (kým nezadáte identifikačné údaje v žiadnych z našich formulárov), ale pomôžu nám prispôsobiť obsah v súlade s vašimi činnosťami na našich webových stránkach;
 • súbory cookies na zacielenie, ktoré pomáhajú zabezpečiť, aby boli reklamy pre návštevníkov našich webových stránok relevantnejšie.

Vaše informácie môžeme využiť na remarketing. Remarketing je spôsob, ako sa môžeme spojiť s návštevníkmi našej internetovej stránky na základe predchádzajúcich interakcií s našou internetovou stránkou. SSECCUS môže prenajímať marketingové služby dodávateľov pre poskytovanie remarketingových služieb. V dôsledku toho môžu dodávatelia, vrátane spoločnosti Google, zobrazovať reklamy našej spoločnosti na iných webových stránkach. Dodávatelia, vrátane spoločnosti Google, používajú súbory cookies na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev na našej internetovej stránke. Všetky zhromaždené informácie sa používajú iba na účely remarketingu a nebudú použité na žiadne dodatočné účely.

Ak si neželáte zobrazovať prispôsobené reklamy v reklamnej sieti Google (Google Display Network), alebo chcete zistiť viac informácií o tom, ako spoločnosť Google používa údaje, ktoré zhromažďuje, navštívte stránku http://www.google.com/privacy_ads.html.

Podrobnejšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii Cookies.

Google Analytics

Naša internetová stránka využíva službu Google Analytics, ktorá slúži ako webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. („Google”). Služba Google Analytics používa súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohli webovému serveru analyzovať, ako používatelia používajú danú internetovú stránku. Informácie generované súbormi cookies o používaní internetovej stránky sú obvykle prenesené na server Google v USA, kde sú aj uložené. Ak je však na internetovej stránke aktivovaná anonymizácia adresy IP, vaša adresa IP bude anonymizovaná spoločnosťou Google a ostane uložená v priestore EÚ a EZVO.

Spoločnosť Google používa v mene prevádzkovateľa internetovej stránky zhromaždené informácie na posúdenie používania našej internetovej stránky, na zostavenie prehľadov o aktivite našej internetovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej internetovej stránky. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači, avšak berte, prosím, na vedomie, že ak tak urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť našej internetovej stránky. Spoločnosti Google môžete tiež zabrániť v zhromažďovaní údajov generovaných súbormi cookies a súvisiacich s používaním našej internetovej stránky (vrátane vašej adresy IP) a spracovaním týchto údajov stiahnutím a inštaláciou rozšírenia prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/.

Upozorňujeme, že na našej internetovej stránke bola v službe Google Analytics zavedená možnosť anonymizácie vašej adresy IP „anonymizeIp“, aby sa zaručila anonymná registrácia IP adries (tzv. IP maskovanie).

Reklamné a iné systémy

SSECCUS používa reklamné systémy (napríklad DoubleClick, Google AdWords,GA Audiences), ktoré zhromažďujú súbory cookies tretích strán na našej internetovej stránke. Súbory cookies zhromaždené týmito reklamnými systémami budú používané tretími stranami na účely reklamy.

Naša internetová stránka používa remarketingové služby Google AdWords na inzerovanie špecifického obsahu, výhradne na účely reklamy prostredníctvom internetu, najmä v reklamnej sieti Google. Google AdWords Remarketing nám umožňuje prispôsobiť obsah inzercie tak, aby lepšie vyhovoval vašim potrebám a zobrazoval iba reklamy, ktoré sú pre vás relevantné. Remarketingové kampane našej spoločnosti sa vám budú zobrazovať jedine v prípade, že ste nám k tomu dali súhlas na našej internetovej stránke.

SSECCUS používa aj iné nástroje na sledovanie súborov cookies na nasledujúce účely: Hotjar (na zaznamenávanie návštevnosti našich stránok), Správca značiek Google GTM (na správu značiek HTML/JS), Smartsupp (online chat pre komunikáciu s návštevníkmi našej internetovej stránky), Mailchimp (odosielanie e-mailových kampaní), HubSpot (na analytické účely a personalizovanú komunikáciu s návštevníkom internetovej stránky). Používanie súborov cookies môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení v prehliadači. Viac informácií nájdete v bode 4.1 tohto dokumentu.

Pluginy pre sociálne siete

SSECCUS používa pluginy pre sociálne siete (napríklad Facebook, Google Plus, Twitter, LinkedIn). Pluginy sú predvolene nastavené ako deaktivované, a preto neposielajú dáta žiadnym iným webovým stránkam.
Keď navštívite našu internetovú stránku, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi, na ktorých sa tieto pluginy spúšťajú. Obsah pluginov je prenesený priamo na Facebook/Twitter/Linkedin/Google do vášho prehliadača, ktorý ho potom integruje na našu internetovú stránku. Integrácia pluginov spôsobuje, že Facebook/Twitter/Linkedin/Google dostane informácie, ktoré ste získali na našej internetovej stránke.

Ak nechcete, aby sociálne siete zhromažďovali vaše informácie prostredníctvom našej internetovej stránky, musíte sa pred návštevou našej stránky zo sociálnej siete odhlásiť alebo zakázať pluginy pre sociálne siete.

Ďalšie informácie o tom, ako tieto sociálne siete spracúvajú vaše údaje nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov na konkrétnych sociálnych sieťach:

Medzi pluginy, ktoré využívame patria:

V. Priamy marketing

Naša spoločnosť vám môže poslať relevantné ponuky a správy o našich produktoch a službách a návrhoch na spoluprácu prostredníctvom e-mailu, ale iba ak ste predtým súhlasili so zasielaním marketingovej komunikácie, alebo ste v minulosti využili naše služby a stali ste sa našim zákazníkom. V každom e-maile vám poskytneme možnosť odhlásiť sa z ďalšej marketingovej komunikácie. Možnosť zrušenia výberu môžete urobiť kliknutím na odkaz „odhlásiť sa z odberu“, ktorý je umiestnený v spodnej časti našich marketingových e-mailov. Na odosielanie e-mailových kampaní používame e-mailingový nástroj Mailchimp.

Podmienky udelenia súhlasu na zasielanie personalizovaných správ:

 • kedykoľvek máte právo odvolať svoj súhlas,
 • e-mail od nás dostanete maximálne dvakrát za týždeň,
 • váš e-mail si v databáze uložíme na maximálne 5 rokov,
 • váš e-mail nevyužijeme na žiadne iné účely a neposkytneme ho tretím stranám.

VI. Nastavenie ochrany vášho súkromia

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • požadovať opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • požadovať prenosnosť osobných údajov,
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu,
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • mať prístup k vlastným osobným údajom,
 • požadovať zoznam vlastných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • požadovať likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • zabrániť spracúvaniu vlastných osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely marketingu bez vášho súhlasu,
 • mať právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 v prípade, ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.
 • Ak chcete uplatniť akékoľvek práva uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, alebo v prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa používania a spracovávania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na info@prekladydokumentov.sk.

Doba uchovávania osobných údajov

Stanivenie doby uchovávania osobných údajov závisí od konkrétneho účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitných predpisov. Jednotlivé doby uchovávania predpisuje interný predpis spoločnosti vypracovaný v zmysle zákona. Spoločnosť bezpečne likviduje všetky osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila.

VII. Zdieľanie vašich údajov

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami medzi ktorých patria dodávatelia reklamných služieb a dodávatelia webových služieb.

S výnimkou tretích strán popísaných vyššie, vaše osobné údaje nebudú bez vášho súhlasu zdieľané so žiadnou dodatočnou treťou stranou, okrem prípadov keď:

 • keď je spoločnosť SSECCUS povinná poskytnúť osobné údaje zákonom alebo príkazom verejnej moci, alebo
 • ak je zdieľanie osobných údajov výslovne povolené príslušnými právnymi predpismi.

Zaviazali sme sa bezpečne uchovávať vaše osobné údaje. Preto sme zaviedli primerané fyzické, technické a organizačné opatrenia a plány na ochranu a zabezpečenie vašich údajov. Cieľom je odstrániť neoprávnené alebo nezákonné spracovanie vašich osobných údajov alebo náhodné, neoprávnené alebo nezákonné prístupy, používanie, prenos, spracovanie, kopírovanie, zmenu, stratu alebo poškodenie vašich údajov.

Napriek všetkým snahám o dodržiavanie pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch, nie je možné zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných údajov, ak sú prenášané alebo zdieľané nezabezpečeným spôsobom. Vaše dáta budeme ochraňovať nasledujúcimi spôsobmi:

 • pomocou kryptografie (ak je to potrebné),
 • pomocou hesla (ak je to potrebné) a
 • obmedzením prístupu k vašim údajom (t. j. prístup k vašim osobným údajom je povolený len tým, ktorí sú zamestnanci alebo dodávatelia, pre ktorých je prístup k údajom potrebný).

Spoločnosť SSECCUS sprístupňuje všetky potenciálne osobné alebo iné citlivé informácie iba tým zamestnancom a dodávateľom, ktorí tieto informácie potrebujú na účely ich spracovania v mene spoločnosti SSECCUS, na uzavretie obchodu s klientom alebo poskytovanie služieb spoločnosti SSECCUS. Spoločnosť SSECCUS sprístupňuje všetky potenciálne osobné alebo iné citlivé informácie iba tým zamestnancom a dodávateľom, ktorí sa zaviazali k mlčanlivosti.

VIII. Právo na prístup k vašim údajom a právo na podanie sťažnosti

Máte právo na poskytnutie podrobných informácií o vašich osobných údajoch, ktoré sme spracovali. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie nepresných osobných údajov alebo obmedzenie spracovania údajov, ktoré sa vás týkajú. Požiadať o aktualizáciu alebo výmaz vašich osobných údajov môžete prostredníctvom e-mailu na adresu info@prekladydokumentov.sk . Ak je však vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, nadmerná alebo opakovaná, môžeme:

 • účtovať primeraný poplatok s prihliadnutím na administratívne náklady na vykonanie požadovaných akcií, alebo
 • odmietnuť vašu žiadosť vykonať.

Ak máte pocit, že vaše údaje boli spracované nezákonne, kontaktujte nás na adrese info@prekladydokumentov.sk a my sa zaväzujeme, že problém neodkladne vyriešime. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

IX. Platnosť Pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá o ochrane osobných údajov sú aktuálne. Posledná aktualizácia bola vykonaná a publikovaná na webovej stránke www.prekladydokumentov.sk dňa 12.12.2020. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Pravidlá o ochrane osobných údajov, najmä s cieľom prispôsobiť ich ďalšiemu vývoju našej internetovej stránky alebo zavádzaniu nových technológií.