Naša spoločnosť

V každom období sa vynoria služby, ktoré odrážajú aktuálnu dobu a prostredie. Naša spoločnosť prišla na trh, aby zmenila predsudky na prednosti a nedôveru v porozumenie. Preklady spájajú ľudí a v dnešnom svete sú nevyhnutné pre pokrok a využitie potenciálu firiem. Svet prepojený technológiou prináša nové možnosti. Pre ľudí, ktorí radi snívajú a hľadajú dobrodružstvo je tu aj naša spoločnosť.

Spoločnosť netvoria iba zamestnanci a manažment, ale najmä zákazníci. Preto sú to práve naši súčasní a budúci klienti, ktorí určujú smerovanie našej spoločnosti. Riešenie vašich požiadaviek je samozrejmosťou, no najdôležitejšie pre nás je pomôcť vám tam, kde ste o svojich možnostiach a potenciály ani nevedeli. Aplikovať poznatky, ktorými vám môžeme priniesť výhodu alebo príležitosť, je náš cieľ. Práca so svetovými jazykmi nám každý deň prináša nové nápady a chuť meniť a prispôsobovať aj naše podnikanie. Radi vás privítame na palube našich vízií.

Preklady dokumentov poznáme najlepšie preto sme sa zamerali práve na túto oblasť tvorby obsahu. Roky nášho pôsobenia nám dali skúsenosti, ktoré v tomto neprehľadnom segmente využívame v prospech zákazníkov. Premýšľať užitočne je nám blízke a vytvárať hodnoty, ktoré prinášajú pozitívne výsledky je našim cieľom.

Spolupracujeme s profesionálnymi prekladateľmi a korektormi, ktorých si veľmi vážime a neustále s nimi komunikujeme, čoho dôsledkom sú kvalitné preklady, spokojní prekladatelia a klienti. Sme si vedomí toho, že práca prekladateľa nie je jednoduchá a preto vytvárame spolupráce pri podmienkach, ktoré vytvárajú pozitívny výsledok v našej spoločnosti, zefektívňujú našu prácu a umožňujú nám stále si vytyčovať vyššie ciele. Všetci naši prekladatelia, korektori a tlmočníci sú plne kvalifikovní a zároveň odborníci v danej oblasti.

Naša spoločnosť spolupracuje s klientmi z celého Slovenska. Hlavnými bodmi našej spolupráce sú individuálny prístup, čo najkratší možný termín vyhotovenia prekladu, komplexnosť poskytovaných služieb a najvyššia možná kvalita.